Valet av värmepump

Funderar du på att sätta in en värmepump för att dra ner på kostnaderna för din uppvärmning?

Då funderar du kanske också på vilken typ av värmepump du ska välja. Det kan vara ett svårt beslut att fatta, och ofta kan det vara bra att rådgöra med en fackman innan man bestämmer sig. Men, för att komma lite närmare ett beslut kan du fundera på hur stor energiåtgång du har idag och på vilken mark ditt hus står. Placeringen kan nämligen vara avgörande för vilken form av värmepump du ska skaffa. Bor du nära sjön och har möjlighet att lägga slang på sjöbotten, kan en värmepump för sjövärme vara ett bra alternativ. Då används den värme som alltid finns på sjöns botten, och det är ju en förnybar energikälla. Ytjordvärme fungerar på liknande sätt, men då grävs istället hundratals meter slang ner under markytan, och använder värmen som finns där för att skapa värme i huset. Denna typ av värmeanläggning kräver dels att du har tillräckligt stor tomt, för att få ner så mycket slang, och dessutom kan det ibland vara svårt att återställa marken.

Bergvärme är ett alternativ som många väljer. Här används en värmepump som tar energin ur ett djupt borrat hål, ur vilket man pumpar upp vatten från berggrunden för att få den värme som finns djupt därnere.

Har du inte möjlighet till något av detta kan du istället satsa på en luftvärmepump. För att värma upp ditt hus med en sådan värmepump behöver du inte gräva eller borra. Denna pump använder helt enkelt den luft som finns utanför ditt hus, och omvandlar den till värme för husets uppvärmning. Även om det är kallt ute kan man omvandla den till värme genom ett avancerat system, med köldmedium och kompressor. Genom att den kalla utomhusluften kyler köldmediet till en gas, som sedan med högt tryck värms upp, skapas värme som leds in i huset och ger både varmvatten och värme i husets värmesystem. En fördel med en luftvärmepump är att du kan använda den som värmekälla oavsett om du har vattenburet värmesystem, eller om du idag använder direktverkande el, och alltså saknar radiatorer.

Det finns två typer av luftvärmepumpar; luft/ luft och luft / vatten. Luft/luft-pumpen används om du inte har vattenburet värmesystem medan du om du har ett sådant kan använda luft/vatten-pumpen. På så sätt kan alla hus värmas med värmepump, oavsett tidigare uppvärmning.